اطلاعات تماس

رشت، گلسار، جنب خیابان 122 نشانی آموزشگاه موسیقی هارمونی
013-32007848 تلفن آموزشگاه موسیقی هارمونی
http://www.harmonymusic.ir/

مشخصات اساتید

عرفانه دوزنده

آشنایی با عرفانه دوزنده
استاد دف در رشت
آموزشگاه موسیقی هارمونی رشت

آدرس: گلسار ، بر اصلی بلوار سمیه ، جنب خیابان 122


تلفن 01332007848

پیشینه هنری
مدرس دف در آموزشگاه موسیقی هارمونی
روزهای حضور
دوشنبه، چهارشنبه
عرفانه دوزنده
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی