اطلاعات تماس

رشت، گلسار، جنب خیابان 122 نشانی آموزشگاه موسیقی هارمونی
013-32007848 تلفن آموزشگاه موسیقی هارمونی
http://www.harmonymusic.ir/

مشخصات اساتید

باران حق شناس

آشنایی با باران حق شناس
استاد موسیقی کودک در رشت
آموزشگاه موسیقی هارمونی رشت

آدرس: گلسار ، بر اصلی بلوار سمیه ، جنب خیابان 122


تلفن 01332007848

پیشینه هنری
مدرس موسیقی کودک در آموزشگاه موسیقی هارمونی رشت
روزهای حضور
یکشنبه، چهارشنبه
باران حق شناس
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی